Tiếng Việt

Diễn đàn Lúa gạo Bền vững Quốc tế (SRP) là một liên minh đối tác đa bên nhằm thúc đẩy hiệu quả sử dụng tài nguyên và tính bền vững tại nông trại cũng như trong suốt chuỗi giá trị lúa gạo. Được Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UN Environment) và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế đồng tổ chức vào tháng 12 năm 2011, SRP hợp tác với các đối tác trong khu vực nhà nước và tư nhân cũng như cộng đồng các Tổ chức Phi Chính phủ (NGO).

Hàng năm, SRP tập trung các thành viên và các đối tác để thảo luận về các phương thức hợp tác và các giải pháp sáng tạo trước những thách thức nghiêm trọng về mặt bền vững mà ngành sản xuất lúa gạo đang phải đối mặt. Năm nay, Hội nghị và Triển lãm Lúa gạo Bền vững Toàn cầu lần thứ nhất sẽ được tổ chức từ ngày 3 đến ngày 6/10/2017 tại Trung tâm Hội nghị Liên hợp quốc (UNCC) ở Băng Cốc.

SRP hoan nghênh các tổ chức thành viên cũng như phí thành viên của khu vực nhà nước và tư nhân, cũng như các bên tham gia chuỗi giá trị, các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế, các nhà sản xuất và các nhóm xã hội dân sự tham gia sự kiện này. Chuyến thăm thực địa và các chức năng xã hội sẽ cho phép các bên tham gia có thêm cơ hội để kết nối và học hỏi từ nhau.

Các phiên hội nghị:

  • Phiên 1: Động lực thúc đẩy sự biến đổi của ngành lúa gạo toàn cầu
  • Phiên 2: Thị trường lúa gạo và an ninh lương thực thế giới
  • Phiên 3: Hội tụ và đổi mới công nghệ: Những công cụ phát triển nền nông nghiệp thông minh với khí hậu
  • Phiên 4: Bảo hiểm và tài chính của tiểu nông
  • Phiên 5: Bảo vệ cây trồng, quản lý chất dinh dưỡng và nguồn nước
  • Phiên 6: Động cơ thúc đẩy tính bền vững

Thành phần tham dự khuyến nghị
• Công ty kinh doanh nông nghiệp
• Nhà máy xay xát lúa gạo
• Nhà khoa học cây trồng
• Nhà cung cấp công nghệ
• Nhà cung cấp nguyên liệu sản xuất cho nông trại
• Tổ chức quản lý nước và thủy lợi
• Tổ chức tài chính, tín dụng và bảo hiểm
• NGO và cơ quan viện trợ

Tổ chức bởi
Các bên đồng tổ chức SRP
Quản lý bởi
Nhà tài trợ Bạch kim
Nhà tổ chức triển lãm
Các hiệp hội hỗ trợ
Các đối tác truyền thông hỗ trợ

Yêu cầu tài trợ và tham gia triển lãm
Mong muốn trưng bày sản phẩm của bạn? Muốn thu hút sự chú ý từ công chúng thông qua một bài thuyết trình? Các tùy chọn được giới hạn và sẽ được chấp thuận tùy thuộc vào tính chất của sản phẩm / dịch vụ và sự liên quan đến các chủ đề của hội nghị. Vui lòng liên hệ Jonathan Kiang tại địa chỉ jonathan.kiang@ibcasia.com.sg để thảo luận về các lựa chọn.

Nhấp vào đây để biết giá
Đăng ký ngay. Vui lòng gửi email: register@ibcasia.com, đường dây nóng đăng ký: +65 6508 2401, http://www.sustainablericeconference.org/